Prana

Prana

Prana Chi Rho is een symbool voor Christus. Volgens mij staat Jezus symbool voor de liefde die we ins ons dragen. Daar werd een nieuwe betekenis aan toegevoegd toen ik een ontdekking deed; Chi Rho betekent namelijk letterlijk ‘dichtheid van levensadem’. Via onze...
Op zoek naar contact

Op zoek naar contact

Op zoek naar contact In contact komen met onszelf door in contact te zijn met anderen Het individu en het samensmelten als onderdeel van de Goddelijke eenheid.We communiceren niet alleen met woorden, ook met lichaamstaal. Vanuit mijn behoefte om thema’s als contact,...
De blinde vlek

De blinde vlek

De blinde vlek De blinde vlek is een deel van het netvlies achter in het oog waar de oogzenuw het oog verlaat. De blinde vlek van E is op jonge leeftijd gaan ‘zweven’, waardoor hij erlangs moest kijken. Door het afsterven van de staafjes en kegeltjes in zijn ogen werd...
Tot de kern

Tot de kern

https://youtu.be/d33Qzj9BI2sVideo can't be loaded because JavaScript is disabled: Zand (https://youtu.be/d33Qzj9BI2s) Tot de kern De herkomst van zand bepaalt de samenstelling.De weg die zand heeft afgelegd zorgt voor de uiterlijke kenmerken.Ik zie zand als metafoor...
De zin

De zin

De zin De zin geeft zin aan de ruimte waarin zij kan bestaan. De komma verbindt, net als het NU, het verleden en de toekomst van de zin. Het is een pauze. Overzicht...