Op zoek naar contact

In contact komen met onszelf door in contact te zijn met anderen

Het individu en het samensmelten als onderdeel van de Goddelijke eenheid.
We communiceren niet alleen met woorden, ook met lichaamstaal. Vanuit mijn behoefte om thema’s als contact, vrijheid en kwetsbaarheid te onderzoeken vroeg ik twee dansers om op 5 mei 2019 aan een project mee te werken. Om de boodschap kracht bij te zetten, koos ik ervoor om naakt met hen een dansimprovisatie aan te gaan en dit te laten filmen. Onderzoekend zochten wij elkaar en onszelf op… er waren momenten dat drie individuen samensmolten tot een eenheid.

Stills van de video’s waren aanleiding voor vele kunstwerken; van kleine pentekeningen tot grote canvassen die ik sindsdien maakte. Gaandeweg kwam ik tot de behoefte om wat ik in mijn binnenwereld voelde vorm te geven en daar werd het werk abstract. In contact met mezelf maakte ik het voelbare zichtbaar.

Een bewegende compositie van sculpturale houdingen, zoekend naar contact met de ander en met onszelf.